LAAGDREMPELIG EN FLEXIBEL MAATWERK VOOR JONGEREN

“wij bieden jou graag een luisterend oor”

Met of zonder diploma, werkzaam of zonder werk. Of je nu aan de start staat of wat ouder bent. Bij Get Started ben je welkom! Get Started richt zich op jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud.

Wij maken het verschil door niet te kijken naar wie je bent, wat je hebt gedaan, maar juist naar wat jij wilt en kunt bereiken. Hierin bieden we niet alleen coaching maar ondersteunen we jou ook in het vinden van een opleiding, stageplek en/of (bij)baan.
Het behalen van een startkwalificatie vinden wij belangrijk!

Bovendien bieden wij ook hulp bij praktische zaken zoals; aanvragen van documenten/toeslagen, opstellen van een CV of motivatiebrief, oplossen van schulden, wegwijs maken in de bureaucratie, het zoeken van huisvesting, aanvragen van toeslagen of andere zaken waar jij tegenaan loopt.

We hebben korte lijnen met scholen, bedrijven en onze netwerkpartners waardoor wij snel kunnen handelen.

Wettelijk kader  (Bron: www.rijksoverheid.nl)

Leerplicht

Alle jongeren in Nederland moeten worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Door deze plichten moeten kinderen van 5 tot 18 jaar naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of mbodiploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald. Daarna zijn zij verplicht om te werken, leren of beide te combineren. Dit is vastgelegd in de werkleerplicht.

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Jongeren onder de 27 jaar die niet werken en niet naar school gaan, kunnen sinds 1 oktober 2009 geen beroep meer doen op een bijstandsuitkering. Ze krijgen van de gemeente een werk-/leeraanbod, afgestemd op hun situatie, zodat ze kunnen werken, leren of beide combineren.

Inkomen jongeren

Jongeren die een baan accepteren, krijgen salaris of een vergoeding via hun werkgever. Jongeren die ervoor kiezen om verder te leren, krijgen als dat nodig is een inkomen dat even hoog is als een bijstandsuitkering. Jongeren die het werk-/leeraanbod van de gemeente weigeren, krijgen geen uitkering. Ook 16- en 17-jarigen hebben recht op een werk-/leeraanbod als ze geen scholing of opleiding volgen, minder dan 16 uur per week werken en voldoen aan de kwalificatieplicht of hiervan zijn vrijgesteld.

Werkloosheid onder jongeren aanpakken

De maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van de bijstand. Door de jongeren te stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een baan te aanvaarden, hoopt de overheid dat zij aan het werk blijven.

Uitzonderingen

Deze regeling geldt niet voor jongeren die niet kunnen werken, bijvoorbeeld vanwege een handicap. Deze jongeren komen in aanmerking voor financiële ondersteuning die aansluit bij de huidige bijstandsnorm.

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)

Jonggehandicapten en studenten die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt raken, krijgen via de Wet Wajong ondersteuning bij het vinden van werk bij een reguliere werkgever. Als ze door hun beperking niet genoeg geld kunnen verdienen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, krijgen zij een (aanvullende) uitkering.